ἔνι (eni)

contrazione della terza persona singolare presente indicativo di ἔνειμι
Numero Strong: G1762
verbo

1) è in, è fra, ha luogo, è presente
2) può essere, è possibile, è lecito

ἔνι: 3sing. att. pres. ind.

essere: 4
essere possibilità: 1
essere qua: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω