ἔσχατος (eschatos)

un superlativo probabilmente da ἔχω (nel senso di contiguità)
TDNT - 2: 697,264
Numero Strong: G2078
aggettivo

1) estremo
   1a) ultimo in tempo o in luogo
   1b) ultimo in una serie di luoghi
   1c) ultimo in una successione temporale
2) ultimo
   2a) ultimo, riferitosi al tempo
   2b) di spazio, la parte più lontana, la fine, della terra
   2c) di classifica, grado di valore, ultimo cioè inferiore

ἔσχατα: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
ἐσχάταις: dat. pl. femm.
ἐσχάτας: acc. pl. femm.
ἐσχάτῃ: dat. sing. femm.
ἐσχάτη: nom. sing. femm.
ἔσχατοι: nom. pl. masc.
ἔσχατον: acc. sing. masc., acc. sing. neut.
ἔσχατος: nom. sing. masc.
ἐσχάτου: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
ἐσχάτους: acc. pl. masc.
ἐσχάτῳ: dat. sing. masc.
ἐσχάτων: gen. pl. femm., gen. pl. masc.

(+) a ultimare: 1
(+) ultimare: 3
condizionare ultimare: 1
di ultimare: 1
estremità: 2
infine dopo: 1
non tradotto: 1
per ultimare: 1
ultimare: 39
ultimare condizionare: 2
Totale: 52

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω