ἔσοπτρον (esoptron)

da εἰς ed una presunta parola derivata da ὀπτάνομαι
TDNT - 2: 696,27/264
Numero Strong: G2072
sostantivo neutro

1) uno specchio
   1a) gli specchi degli antichi erano fatti, non di vetro, ma di acciaio

ἐσόπτρου: gen. sing.
ἐσόπτρῳ: dat. sing.

uno specchiare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω