ἔξοδος (exodos)

da ἐκ e ὁδός
TDNT - 5: 103,666
Numero Strong: G1841
sostantivo femminile

1) uscita cioè partenza
2) la fine della propria carriera, il fato finale
3) partenza dalla vita, decesso

ἔξοδον: acc. sing.
ἐξόδου: gen. sing.

dipartire: 1
esodo: 1
partire: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω