ἁγνισμός (hagnismos)

da ἁγνίζω
TDNT - 1: 124,19
Numero Strong: G49
sostantivo maschile

1) purificazione, espiazione

ἁγνισμοῦ: gen. sing.

purificare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω