ἀήρ (aêr)

da aemi (respirare inconsapevolmente, per analogia, soffiare)
TDNT - 1: 165,25
Numero Strong: G109
sostantivo maschile

1) l'aria, particolarmente l'aria più bassa e più densa, come distinto dall'aria più alta e più rara
2) la regione atmosferica

ἀέρα: acc. sing.
ἀέρος: gen. sing.
ἀὴρ: nom. sing.

(+) aria: 1
aria: 5
vento: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω