ἀόρατος (aoratos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e ὁρατός
TDNT - 5: 368,706
Numero Strong: G517
aggettivo

1) non visto, o che non può essere visto, per esempio invisibile

ἀόρατα: nom. pl. neut.
ἀόρατον: acc. sing. masc.
ἀοράτου: gen. sing. masc.
ἀοράτῳ: dat. sing. masc.

(+) invisibile: 1
invisibile: 3
qualità invisibile: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω