ἀχάριστος (acharistos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da χαρίζομαι
TDNT - 9: 372,1298
Numero Strong: G884
aggettivo

1) non grazioso
   1a) sgradevole
   1b) ingrato

ἀχάριστοι: nom. pl. masc.
ἀχαρίστους: acc. pl. masc.

ingratezza: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω