ἀχειροποίητος (acheiropoiêtos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e χειροποίητος
TDNT - 9: 436,1309
Numero Strong: G886
aggettivo

1) non fatto con le mani

ἀχειροποίητον: acc. sing. femm., acc. sing. masc.
ἀχειροποιήτῳ: dat. sing. femm.

non fare da mano di uomo: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω