ἀδίκημα (adikêma)

da ἀδικέω
TDNT - 1: 161,22
Numero Strong: G92
sostantivo neutro

1) un misfatto, il fare del male, iniquità

ἀδίκημα: acc. sing.
ἀδίκημά: nom. sing.
ἀδικήματα: acc. pl.

ingiustizia: 1
iniquità: 1
misfatto: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω