ἀδύνατος (adunatos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e δυνατός
TDNT - 2: 284,186
Numero Strong: G102
aggettivo

1) senza forza, impotente, debole, disabile
2) impossibile da fare, impossibile

ἀδύνατα: nom. pl. neut.
ἀδύνατον: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
ἀδύνατόν: nom. sing. neut.
ἀδύνατος: nom. sing. masc.
ἀδυνάτων: gen. pl. masc.

cosa impossibilità: 1
debolezza: 1
essere impossibilità: 2
impossibilità: 4
non tradotto: 1
paralizzare: 1
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω