ἀδελφότης (adelfotês)

da ἀδελφός
TDNT - 1: 144,22
Numero Strong: G81
sostantivo femminile

1) fratellanza, gentilezza fraterna
2) una famiglia di fratelli, la fratellanza

ἀδελφότητα: acc. sing.
ἀδελφότητι: dat. sing.

fratello: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω