ἀφίσταμαι (afistamai)

da ἀπό e ἵστημι
TDNT - 1: 512,88
Numero Strong: G868
verbo

1) fare mantenersi distante, fare ritirare, rimuovere
   1a) incitare a rivoltarsi
2) mantenersi distante, starsene a banda
   2a) andare via, partire da qualcuno
   2b) abbandonare, ritirarsi da qualcuno
   2c) cadere, diventare infedele
   2d) evitare, fuggire
   2e) smettere di irritare qualcuno
   2f) ritirarsi da, cadere da
   2g) tenersi da, assentirsi da

ἀπέστη: 3sing. att. aor. ind.
ἀπέστησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἀπέστησεν: 3sing. att. aor. ind.
ἀποστάντα: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
ἀποστὰς: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀποστῇ: 3sing. att. aor. cong.
ἀποστῆναι: att. aor. inf.
ἀποστήσονταί: 3pl. med. fut. ind.
ἀπόστητε: 2pl. att. aor. imptv.
ἀποστήτω: 3sing. att. aor. imptv.
ἀφίστανται: 3pl. med. pres. ind.
ἀφίστατο: 3sing. med. impf. ind.

allontanare: 6
apostatare: 1
ritirare: 2
ritrarre: 1
separare: 1
tenere lontano: 1
tirare indietreggiare: 1
trascinare: 1
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω