ἀφεδρών (afedrôn)

da una parola composta da ἀπό e la radice di ἑδραῖος
Numero Strong: G856
sostantivo maschile

1) un luogo dove gli scarichi umani sono buttati
   1a) lavandino, toletta

ἀφεδρῶνα: acc. sing.

latrina: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω