ἀφομοιόω (afomoioô)

da ἀπό e ὁμοιόω
TDNT - 5: 198,684
Numero Strong: G871
verbo

1) fare un modello o rendere una cosa simile ad un'immagine
2) esprimersi in lei, copiare
3) produrre una copia
4) essere reso simile, rendere simile

ἀφωμοιωμένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.

simile: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω