ἀφορμή (aformê)

da una parola composta da ἀπό e ὁρμάω
TDNT - 5: 472,730
Numero Strong: G874
sostantivo femminile

1) un luogo da cui un movimento o attacco è fatto, una base di operazioni
2) metaforicamente quello con cui uno sforzo è fatto e da cui parte
   2a) quello che dà occasione ed provvede materia per un'impresa, l'incentivo
   2b) le risorse che usiamo per tentare o compiere qualcosa

ἀφορμήν, ἀφορμὴν: acc. sing.

occasione: 2
occasione di: 2
pretesto: 1
uno occasione: 1
vivere: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω