ἀγαλλίασις (agalliasis)

da ἀγαλλιάω
TDNT - 1: 19,4
Numero Strong: G20
sostantivo femminile

1) esultanza, gioia estrema, contentezza
Alle feste, la gente era unta con "olio di letizia". Paolo, in Ebrei 1:9, allude a questa cerimonia iniziale di unzione, e la usa come un simbolo del potere divino e della maestà a cui il Figlio di Dio è stato esaltato.

ἀγαλλιάσει: dat. sing.
ἀγαλλιάσεως: gen. sing.
ἀγαλλίασις: nom. sing.

di letizia: 1
esultare: 1
gioire: 3
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω