ἀγανακτέω (aganakteô)

da agan (molto) e achthos (dolore, simile alla radice di ἀγκάλη)
Numero Strong: G23
verbo

1) essere indignato, essere mosso con indignazione, essere molto scontento

ἀγανακτεῖν: att. pres. inf.
ἀγανακτοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀγανακτῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἠγανάκτησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἠγανάκτησεν: 3sing. att. aor. ind.

(+εἰμί) indignare: 1
indignare: 6
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω