ἀγαθοποιέω (agathopoieô)

da ἀγαθοποιός
TDNT - 1: 17,3
Numero Strong: G15
verbo

1) fare il bene, fare qualcosa che aiuta altri
   1a) essere un buon aiuto a qualcuno
   1b) fare un favore a qualcuno
   1c) dare beneficio
2) fare bene, giustamente

ἀγαθοποιεῖτε: 2pl. att. pres. imptv.
ἀγαθοποιῆσαι: att. aor. inf.
ἀγαθοποιῆτε: 2pl. att. pres. cong.
ἀγαθοποιοῦντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
ἀγαθοποιοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀγαθοποιοῦσαι: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
ἀγαθοποιῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

agire bene: 1
fare bene: 3
fare di bene: 4
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω