ἀγενεαλόγητος (agenealogêtos)

da ἄλφα (come particella negativa) e γενεαλογέομαι
TDNT - 1: 665,114
Numero Strong: G35
aggettivo

1) qualcuno la cui discendenza non è conosciuta, senza genealogia

ἀγενεαλόγητος: nom. sing. masc.

senza genealogia: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω