ἀγοραῖος (agoraios)

da ἀγορά
Numero Strong: G60
aggettivo

1) in, di o appartenente al mercato
2) che frequenta il mercato
   2a) truffatore, piccolo commerciante, rivenditore al dettaglio
   2b) ozioso, bighellone, il tipo comune, basso, volgare
3) generalmente, dell'assemblea, adatto a parlare, che agisce in modo efficace

ἀγοραῖοι: nom. pl. femm.
ἀγοραίων: gen. pl. masc.

gente di piazzare: 1
tribuno: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω