ἀγράμματος (agrammatos)

da ἄλφα (come particella negativa) e γράμμα
Numero Strong: G62
aggettivo

1) analfabeta, non educato

ἀγράμματοί: nom. pl. masc.

(+ἄνθρωπος) popolano: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω