ἀγωγή (agôgê)

raddoppio di ἄγω
TDNT - 1: 128,20
Numero Strong: G72
sostantivo femminile

1) il condurre
2) metaforicamente: condotta
   2a) una condotta, addestramento, istruzione, disciplina
   2b) la vita condotta, via o maniera di vita

ἀγωγῇ: dat. sing.

condurre: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω