ἀκέραιος (akeraios)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da κεράννυμι
TDNT - 1: 209,33
Numero Strong: G185
aggettivo

1) non mescolato, puro come in vini o metalli
2) della mente, senza nessuna cattiveria, libero da astuzia, innocente, semplice

ἀκέραιοι: nom. pl. masc.
ἀκεραίους: acc. pl. masc.

incontaminare: 1
integrare: 1
semplicità: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω