ἀκατάγνωστος (akatagnôstos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da καταγινώσκω
TDNT - 1: 714,119
Numero Strong: G176
aggettivo

1) che non può essere condannato, non è censurato

ἀκατάγνωστον: acc. sing. masc.

irreprensibile: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω