ἀκατάλυτος (akatalutos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da καταλύω
TDNT - 4: 338,543
Numero Strong: G179
aggettivo

1) indissolubile, non soggetto a distruzione, senza fine

ἀκαταλύτου: gen. sing. femm.

indistruttibile: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω