ἀκρασία (akrasia)

da ἀκρατής
TDNT - 2: 339,196
Numero Strong: G192
sostantivo femminile

1) mancanza di autocontrollo, incontinenza, intemperanza

ἀκρασίαν: acc. sing.
ἀκρασίας: gen. sing.

incontinenza: 1
intemperanza: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω