ἀκρατής (akratês)

da ἄλφα (come una particella negativa) e κράτος
TDNT - 2: 339,196
Numero Strong: G193
aggettivo

1) senza autocontrollo, intemperante, incontinente

ἀκρατεῖς: nom. pl. masc.

intemperanza: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω