ἀκρογωνιαῖος (akrogôniaios)

da ἄκρον e γωνία
TDNT - 1: 792,137
Numero Strong: G204
aggettivo

1) messo ad un angolo estremo, pietra angolare

ἀκρογωνιαῖον: acc. sing. masc.
ἀκρογωνιαίου: gen. sing. masc.

angolo: 1
pietra angolo: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω