ἀκροθίνιον (akrothinion)

da ἄκρον e this (un mucchio)
Numero Strong: G205
sostantivo neutro

1) cima del mucchio, i primi frutti
   1a) migliore dei bottini o delle raccolte
2) i greci di solito selezionavano la parte più alta dei mucchi e la offrivano agli dèi

ἀκροθινίων: gen. pl.

bottino: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω