ἀλάλητος (alalêtos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da λαλέω
Numero Strong: G215
aggettivo

1) che non può essere espresso, non espresso in parole

ἀλαλήτοις: dat. pl. masc.

ineffabile: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω