ἀλαζονεία (alazoneia)

da ἀλαζών
TDNT - 1: 226,36
Numero Strong: G212
sostantivo femminile

1) discorso vuoto, millantatore
2) un'assicurazione insolente e vuota, che si fida del proprio potere e delle sue risorse e vergognosamente disprezza e viola le leggi divine e il diritto umano
3) una presunzione empia e vuota che si fida nella stabilità delle cose terrene, vanta, orgoglio

ἀλαζονεία: nom. sing.
ἀλαζονείαις: dat. pl.

arroganza: 1
superbire: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω