ἀληθινός (alêthinos)

da ἀληθής
TDNT - 1: 249,37
Numero Strong: G228
aggettivo

1) quello che ha non solo il nome e somiglianza, ma la vera natura corrispondente al nome, in ogni rispetto corrispondente al significato del nome, vero, genuinamente vero
   1a) opposto a quello che è fittizio, falsificato, immaginario, simulato o finto
   1b) la parola contrappone la realtà alle sue sembianze
   1c) opposto a quello che è imperfetto, difettoso, fragile, incerto
2) vero, verace, sincero

ἀληθιναὶ: nom. pl. femm.
ἀληθινή, ἀληθινὴ: nom. sing. femm.
ἀληθινῆς: gen. sing. femm.
ἀληθινοὶ, ἀληθινοί: nom. pl. masc.
ἀληθινόν: acc. sing. masc., nom. sing. neut.
ἀληθινὸν: acc. sing. masc., acc. sing. neut.
ἀληθινός: nom. sing. masc., voc. sing. masc.
ἀληθινὸς: nom. sing. masc.
ἀληθινῷ: dat. sing. masc.
ἀληθινῶν: gen. pl. neut.

(+) verità: 5
sincerare: 1
verità: 22
Totale: 28

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω