ἀλυσιτελής (alusitelês)

da ἄλφα (come una particella negativa) e la radice di λυσιτελεῖ
Numero Strong: G255
aggettivo

1) che non dà profitto, che fa male, pernicioso

ἀλυσιτελὲς: nom. sing. neut.

non di utilità: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω