ἀμάρτυρος (amarturos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una forma di μάρτυς
Numero Strong: G267
aggettivo

1) senza testimone o testimonianza, non attestato

ἀμάρτυρον: acc. sing. masc.

privare di testimoniare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω