ἀμώμητος (amômêtos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da μωμάομαι
TDNT - 4: 831,619
Numero Strong: G298
aggettivo

1) che non può essere riprovato, irreprensibile

ἀμώμητοι: nom. pl. masc.

irreprensibile: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω