ἀνέγκλητος (anegklêtos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da ἐγκαλέω
TDNT - 1: 356,58
Numero Strong: G410
aggettivo

1) quello non può essere chiamato in conto o rimproverato, non accusato, irreprensibile

ἀνέγκλητοι: nom. pl. masc.
ἀνέγκλητον: acc. sing. masc.
ἀνέγκλητος: nom. sing. masc.
ἀνεγκλήτους: acc. pl. masc.

irreprensibile: 5
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω