ἀνάχυσις (anachusis)

da un comparativo di ἀνά e cheo (versare)
Numero Strong: G401
sostantivo femminile

1) inondazione
2) metaforicamente un eccesso (inondazione) di licenza in cui una vita dissoluta si versa

ἀνάχυσιν: acc. sing.

eccesso: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω