ἀνάδειξις (anadeixis)

da ἀναδείκνυμι
TDNT - 2: 31,141
Numero Strong: G323
sostantivo femminile

1) un segnale, un'esposizione pubblica
2) una proclama, annuncio, insediamento di qualcuno eletto a un ufficio nel suo incarico

ἀναδείξεως: gen. sing.

(+αὐτός) in cui dovere manifestare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω