ἀνάκειμαι (anakeimai)

da ἀνά e κεῖμαι
TDNT - 3: 654,425
Numero Strong: G345
verbo

1) sdraiarsi a tavola, mangiare insieme, cenare

ἀνακειμένοις: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
ἀνακείμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἀνακειμένου: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
ἀνακειμένους: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
ἀνακειμένων: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἀνέκειτο: 3sing. med. impf. ind.

a tavolo inclinare: 1
commensale: 2
di commensale: 1
essere a tavolo: 5
gente sedere: 1
mentre essere a tavolo: 2
mettere a tavolo: 1
stare a tavolo: 1
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω