ἀνάκρισις (anakrisis)

da ἀνακρίνω
TDNT - 3: 943,469
Numero Strong: G351
sostantivo femminile

1) un esame
2) un termine legale fra i greci: l'investigazione preliminare tenuta con lo scopo di raccogliere un'evidenza per l'informazione dei giudici

ἀνακρίσεως: gen. sing.

esaminare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω