ἀνάλυσις (analusis)

da ἀναλύω
TDNT - 4: 337,543
Numero Strong: G359
sostantivo femminile

1) scioglimento (di cose tesse)
2) dissolvimento (in parti separate)
3) partenza
   3a) una metafora tratta dallo scioglimento di un ormeggio prima di salpare

ἀναλύσεώς: gen. sing.

partire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω