ἀναίτιος (anaitios)

da ἄλφα (come una particella negativa) e αἴτιος (nel senso di αἰτία)
Numero Strong: G338
aggettivo

1) senza colpa, innocente, irreprensibile

ἀναίτιοί: nom. pl. masc.
ἀναιτίους: acc. pl. masc.

innocenza: 1
non colpa: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω