ἀναφαίνω (anafainô)

da ἀνά e φαίνω
Numero Strong: G398
verbo

1) portare alla luce, fare vedere, mostrare
2) apparire, essere fatto apparire

ἀναφαίνεσθαι: pass. pres. inf.
ἀναφάναντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.

giungere in vedere: 1
manifestare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω