ἀναγνωρίζομαι (anagnôrizomai)

voce media da ἀνά e γνωρίζω
Numero Strong: G319
verbo

1) riconoscere

ἀνεγνωρίσθη: 3sing. pass. aor. ind.

riconoscere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω