ἀνακαινόω (anakainoô)

da ἀνά ed una parola derivata da καινός
TDNT - 3: 452,388
Numero Strong: G341
verbo

1) fare crescere, rinnovare, rendere nuovo
   1a) essere dato nuove forze e vigore
   1b) essere cambiato in un nuovo tipo di vita in confronto al precedente stato corrotto

ἀνακαινούμενον: pass. pres. ptc. acc. sing. masc.
ἀνακαινοῦται: 3sing. pass. pres. ind.

andare rinnovare: 1
rinnovare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω