ἀνακλίνω (anaklinô)

da ἀνά e κλίνω
Numero Strong: G347
verbo

1) appoggiarsi
   1a) posare
   1b) fare o chiedere di reclinare, sedere

ἀνακλιθῆναι: pass. aor. inf.
ἀνακλιθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
ἀνακλῖναι: att. aor. inf.
ἀνακλινεῖ: 3sing. att. fut. ind.
ἀνέκλινεν: 3sing. att. aor. ind.

(+πᾶς) fare accomodare: 1
accomodare: 1
coricare: 1
fare mettere a tavolo: 1
mettere a tavolo: 1
stare a tavolo: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω