ἀναμάρτητος (anamartêtos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da ἁμαρτάνω
TDNT - 1: 333,51
Numero Strong: G361
aggettivo

1) innocente
   1a) di uno che non ha peccato
   1b) di uno che non può peccare

ἀναμάρτητος: nom. sing. masc.

senza peccare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω