ἀναπολόγητος (anapologêtos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da ἀπολογέομαι
Numero Strong: G379
aggettivo

1) senza difesa o scusa
2) che non può essere difeso, inescusabile

ἀναπολόγητος: nom. sing. masc.
ἀναπολογήτους: acc. pl. masc.

inescusabile: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω