ἀναθεματίζω (anathematizô)

da ἀνάθεμα
TDNT - 1: 355,57
Numero Strong: G332
verbo

1) dedicare alla distruzione
2) dichiararsi responsabile ai sanzioni penali divini più severi
+ ἀνάθεμα: legare con una grande maledizione

ἀναθεματίζειν: att. pres. inf.
ἀνεθεματίσαμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἀνεθεμάτισαν: 3pl. att. aor. ind.

con imprecare: 2
imprecare: 1
scagliare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω